top of page
TANÁCSADÓ TESTÜLET

Az Alapszabály 6.2. pont (2) bekezdése szerint „az elnök saját hatáskörében tanácsadó testületet létesíthet, melynek vezetőjét és tagjait felkéri és visszahívhatja”.

 

A Tanácsadó Testület tagjai:

Balázsovits Lajos

Beer Miklós

ifj. Bibó István

Debreczeni József

Haris Éva

Jeszenszky Géza

Krajczár Gyula

Kuncze Gábor

Ónody Molnár Dóra

Péterffy Gergely

Tófalvi Zselyke

Vicsek Ferenc

Vörös T. Károly

Emlékeztető

az Elnöki Tanácsadó Testület 2021. január 12-i online üléséről

 

 

Jelen volt: Balázs Péter, Bibó István, Beer Miklós, Haris Éva, Jeszenszky Géza, Krajczár Gyula, Kuncze Gábor, Ónody Molnár Dóra, Tófalvi Zselyke, Vicsek Ferenc

Kimentette magát: Balázsovits Lajos, Vörös T. Károly

 

1. Balázs P. elnök felidézte, hogy a Tanácsadó Testület legutóbb 2020. február 11-én ülésezett, az akkori megbeszélés nyomán kialakult a 2020. év programja, ennek valóra váltását azonban derékba törte a márciusban Magyarországon is megjelenő Covid-19 járvány és a miatta hozott korlátozó intézkedések. A március 23-ra meghirdetett évértékelő rendezvényt az utolsó pillanatban kellett lemondanunk, így a Bibó István Demokrácia-díj átadása is elmaradt. A májusra tervezett, Trianonnal foglalkozó rendezvény előkészítése is félbeszakadt. Ugyanígy elmaradtak a kisebb események („Bibó Klub” indítása, „Serleg” vacsora, Budapest egyes köztéri szobrainak meglátogatása stb.).

 

2. Az elnök 2020. június 12-én „karantén üzenetet” tett föl a társaság honlapjára, amely a javuló helyzetben azt ígérte, hogy „az elmaradt programokat, mihelyt lehet, élőben megtartjuk”, erre azonban a járvány második hulláma miatt nem kerülhetett sor. Megjegyezte, hogy ebben a bénult időszakban a társaság tagsága részéről senki nem reklamált és új kezdeményezésekkel sem állt elő. 2020 végén kezdett konzultálni a Tanácsadó Testület egyes tagjaival, majd 2021. január 5-i újévi üzenetében megállapította, hogy a vakcina megjelenése ellenére a közeljövőben nem számíthatunk a helyzet lényeges változására, ezért a társaságot más módon kell működtetnünk és a tagsághoz is új módon kell szólnunk.

 

3. A Bibó Társaság további működésének módjához és tartalmához a Tanácsadó Testület jelenlévő tagjai közül mindenki hozzászólt és a következő teendőkről alakult ki egyetértés:

 

  • Az „online” világ körülményeihez alkalmazkodnunk kell. Az ilyen konferenciáknak számos előnye van (pl. távoli előadók bevonása), de hátrányai is (személyes kapcsolatok és atmoszféra hiánya, figyelem megoszlása az előadások és a közvetlen környezet között stb.), ezért ezzel az eszközzel körültekintően kell csak élni, inkább „kevert” műfajokban gondolkodjunk.

 

  • Aktuális témákról szóló rövid (max. 30-40 perces) riportok, beszélgetések 2-3 fő részvételével inkább felkelthetik az érdeklődést, ilyeneket érdemes készíteni és a meglévő nyilvános Facebook oldalunkon terjeszteni.

 

  • Politikusokat is meg lehet hívni beszélgetésre, mérlegelve a választási kampányban betöltött szerepüket.

 

  • Tekintettel a kibontakozó választási kampányra 2021-ben elsősorban a hazai témákra kell koncentrálni (pl. az egészségügy helyzete, a gazdaság talpra állása, az önkormányzatok kormányzati kezelése, az egyetemek átalakítása, az egyházak szerepe és viselkedése stb.).

 

  • A nemzetközi élet és a külpolitika területéről olyan témák kapjanak elsőbbséget, amelyeknek hazai vonatkozása is van (pl. a „Trumpizmus” jelensége, a Budapest-Belgrád vasútvonal kínai hitelből, az EU-támogatások jogállami feltételei, Oroszország terjeszkedése, a Brexit hatásai).

 

  • Hozzunk létre zárt Facebook csoportot az egymás közti kommunikáció céljára (eldöntendő a csatlakozás módja: szelektív, vagy nyitott).

 

  • Konkrét akciók formájában foglalkoznunk kell a Bibó-életmű gondozásával.

 

  • Áprilistól a Haris-Park nagyobb létszámú (100 fős) szabadtéri rendezvényt is tud fogadni, ami egyebek között élő közgyűlés megtartását is lehetővé teszi.

 

  • A Bibó Társaságot erőteljesen fiatalítani kell.

 

4. Balázs P. befejezésül kérte a tanácsadó testület tagjait, hogy aktívan vegyenek részt az elhangzott ötletek megvalósításában, kapcsolódjanak be, vállaljanak részfeladatokat és másokat is mozgósítsanak erre. Tájékoztatásul elmondta, hogy közgyűlési határozat nyomán a honlapunk megújult, eddigi tartalmát megőrizve új módon tudósít a társaság életéről. Úgyszintén elkészült a múlt évben a módosított alapszabály az etikai kódexszel együtt, ezeket benyújtottuk a Fővárosi Törvényszékhez, amely kis alaki kifogásokkal visszadobta, ezért újból be kell nyújtani. Bejelentette, hogy elnöki periódusa idén lejár, így az elnökválasztás is esedékes. Szeretné, ha ezen nem egyetlen jelöltből választanának, hanem a tisztségre lehetne ajánlani, sőt jelentkezni is. Habár minden ilyen jellegű határidő a vészhelyzet után 90 napra kitolódik, javasolta, hogy tavasszal tartsunk közgyűlést, lehetőleg személyes részvétellel, amelyen az elmúlt kétéves periódust is lehet értékelni.

 

 

Budapest, 2021. január 13.

bottom of page