top of page
Tagdíj

A BIKT 2019. évi közgyűlése meghatározta a tagdíj mértékét és befizetésének módját. A tagdíj aktív dolgozóknak évi 5000 Ft, tanulóknak és nyugdíjasoknak évi 2000 Ft. Egyéni adományként a tagdíj túljegyezhető. A tagdíjra elsősorban a társaság működési költségeinek fedezéséhez van szükség. Tevékenységünk gazdagítása attól is függ, hogy milyen anyagi lehetőségek állnak rendelkezésünkre.

 

A tagdíj a következő bankszámlaszámra utalható: 10700024-73906397-51100005

 

A tagdíjat fizető rendes tagjaink a következő jogokkal, illetve lehetőségekkel rendelkeznek:

  • hivatalosak a társaság közgyűlésére tanácskozási és szavazati joggal, választanak és bármely tisztségre megválaszthatók;

  • meghívást kapnak a társaság valamennyi rendezvényére;

  • korlátozott létszámú rendezvényeken előnyt élveznek a tagsággal nem rendelkezőkkel szemben;

  • kedvezményes térítéssel vehetnek részt a társaság exkluzív rendezvényein és vacsoráin, ez a kedvezmény egy hozzátartozójukra vagy vendégükre is kiterjeszthető.

 

Alapszabályunk szerint pártoló tag lehet olyan természetes vagy jogi személy, aki egyetért a társaság célkitűzéseivel és tevékenységünket anyagilag támogatja. A pártoló tag – jogi személy esetén annak képviselője – ugyanolyan jogokkal és előnyökkel rendelkezik, mint a rendes tagok.

 

A társaság nyilvános rendezvényein továbbra is szívesen látunk a tagjainkon kívül érdeklődőket. Rendezvényeinkre általában ingyenes a belépés, de a nagyobb szabású és magasabb kiadásokkal járó eseményeken lehetőség van önkéntes eseti hozzájárulásra, amit közvetlenül az adott rendezvény költségeinek fedezésére (pl. hangosítás, videó közvetítés stb.) fordítunk.

bottom of page