top of page
Jegyzőkönyv a Bibó István Közéleti Társaság (BIKT)
rendes éves közgyűléséről, 2020. március 3.

Helyszín: 1065 Budapest, Nagymező u. 21. Mozsár Kávéház különterme

Időpont: 2020. március 3. 15.30 óra

 

1. Határozatképesség megállapítása

 

Megállapítottuk, hogy a halasztott időpontban, 2020. március 3-án 15.30 órakor a BIKT közgyűlése határozatképes.

 

2. A levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv-hitelesítők választása

 

A BIKT közgyűlése egyhangúlag megválasztotta a levezető elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyv hitelesítőit:

a közgyűlés levezető elnöke: Vörös Károly, a BIKT Tanácsadó Testületének tagja

jegyzőkönyvvezető: Tófalvi Zselyke

jegyzőkönyv-hitelesítők: Kuncze Gábor és Péterfy Gergely, a BIKT Tanácsadó Testületének tagjai

 

3. Napirendi pontok elfogadása

 

A levezető elnök előterjesztette a napirendi pontokat, amelyeket a BIKT közgyűlése egyhangúlag elfogadott.

 

4. Beszámoló a BIKT 2019-es tevékenységéről

 

Balázs Péter, a 2019. január 13-i BIKT közgyűlésen megválasztott elnök beszámol a Társaság 2019-es tevékenységéről: a lebonyolított programokról, az új alapszabályról, a tagnyilvántartás megújításáról, a tagdíjak beszedéséről, a BIKT honlapjának korszerűsítéséről. A közgyűlés az éves beszámolót egyhangúlag elfogadta.

 

5. Pénzügyi beszámoló és közhasznúsági jelentés

 

Kuncze Gábor, a BIKT volt elnöke és a Tanácsadó Testület tagja ismerteti a Társaság pénzügyi helyzetét. 2019-ben a pénzügyi évet a társaság 201.919 Ft vagyonnal nyitotta és tagdíjbefizetésből, illetve Kuncze Gábor, Bojár Gábor és a Gyekiczky-család támogatásai révén 611.068 Ft-tal zárta. 2019-ben Kende Péter könyvének megjelenését 100.000 forinttal támogatta a BIKT.

Kuncze Gábor a közhasznúsági jelentés kapcsán elmondja, hogy 2020. május 31-ig a pénzügyi beszámoló mellékleteként fel kell tüntetni, hogy a BIKT számára az 1%-os felajánlásokat hogyan használta fel a Társaság. A közhasznúsági jelentés mellékleteként be lehet mutatni a programjainkat, céljainkat is, amit a mérlegbeszámolóval együtt kell a cégbírósághoz benyújtani.

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a pénzügyi beszámolót és a közhasznúsági jelentést.

 

6. A 2019-es közgyűlés határozatának megerősítése

 

Minthogy a 2019-es közgyűlés jegyzőkönyve nem került időben benyújtásra a cégbírósághoz, az elnökválasztást meg kellett ismételni. A közgyűlés egyhangúlag megerősítette, hogy Balázs Péter a BIKT megválasztott elnöke.

 

7. A főtitkár megválasztása

 

A BIKT közgyűlése Tófalvi Zselykét a Bibó István Közéleti Társaság főtitkárának egyhangúlag megválasztotta. Tófalvi Zselyke röviden bemutatkozik a közgyűlésnek.

Volosin Hédinek, a BIKT előző főtitkárának megköszöni a Társaság a 16 éves munkáját.

A Társaság Kuncze Gábornak köszönetét fejezi ki a BIKT elnökeként végzett munkájáért.

 

8. A módosított alapszabály elfogadása

 

Balázs Péter, a BIKT elnöke ismerteti a korábbi, 2014-es Alapszabályhoz képest javasolt módosításokat. A korszerűbb alapszabály változtatásokat eszközöl a tagok kategorizálásában: az alapító tagokat kihagyná, viszont beemelné a pártoló tag intézményét, a tagdíjat fizető rendes tagok előnyöket élveznének a rendezvényeket látogató érdeklődőkhöz képest.

További változások: a közgyűlésre a meghívót 15 nappal az esemény előtt ki kell küldeni és meg kell hirdetni, hogy a bankszámla felett az elnök, illetve az elnökség által megjelölt személy rendelkezik. Az alapszabály kiegészül az etikai kódexszel, amelyet Balázs Péter ismertet.

 

A közgyűlés megvitatja, majd elfogadja az elhangzott javaslatokat.

 

9. Egyéb hozzászólás, döntést nem igénylő ügyek megvitatása

 

A köztársaság állapotáról című rendezvény bejelentése (2020. március 23., 16.00 óra, Haris Park)

 

Kelt, Budapest, 2020. március 3-án

 

Tófalvi Zselyke

főtitkár, jegyzőkönyvvezető

 

Kuncze Gábor                                                                                                          Péterfy Gergely

jegyzőkönyv-hitelesítők

Jegyzőkönyv a Bibó István Közéleti Társaság (BIKT)
rendes éves közgyűléséről, 2019. január 13.

Helyszín: 1065 Budapest Nagymező u. 21. Mozsár Kávéház

Időpont: 2019. január 13. 17 óra

 

1. Határozatképesség megállapítása.

Megállapítottuk, hogy 2019. január 13-án 17 órakor a BIKT közgyűlés határozatképes.

A Bibó István Közéleti

Társaság rendes évi közgyűlését megnyitotta Kuncze Gábor, a BIKT elnöke.

 

2. Napirendi pontok elfogadása.

Az elnök előterjesztette a napirendi pontokat, amelyeket a BIKT közgyűlése egyhangúlag elfogadott.

 

3. A levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők választása.

A BIKT közgyűlése egyhangúlag megválasztotta a levezető elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyv hitelesítőit.

A levezető elnök:                 Kuncze Gábor

Jegyzőkönyvvezető:           Volosin Hédi

Jegyzőkönyv hitelesítői:     Füle Sándor

                                               Varga József

 

4. Elnökválasztás. Az elnök leköszönése.

Kuncze Gábor, a BIKT elnöke leköszönt tisztségéről.

 

5. Az elnökjelölt bemutatása.

Kuncze Gábor levezető elnök ismertette Balázs Péter elnökjelölt életrajzát.

Más elnökjelöltre nem érkezett javaslat.

 

6. Szavazás, hogy az elnökjelölt személyéről BIKT közgyűlése nyílt szavazással dönt.

A BIKT közgyűlése egyhangúlag megszavazta, hogy az elnök személyéről nyílt szavazással dönt.

 

7. A Bibó István Közéleti Társaság elnökének megválasztása.

A BIKT közgyűlése egyhangúlag (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) megválasztotta Balázs Pétert a Bibó István Közéleti Társaság elnökének.

 

8. Balázs Péter elnök bemutatkozása, beszéde a közgyűléshez.

 

9. A főtitkár megválasztása. Szavazás.

Szavazás, hogy a főtitkár személyéről BIKT közgyűlése nyílt szavazással dönt.

 

10. A BIKT főtitkárának megválasztása.

A BIKT közgyűlése egyhangúlag (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) megválasztotta Volosin Hédit a Bibó István Közéleti Társaság főtitkárának.

 

11. 2018. évi beszámoló elfogadása, szavazás.

Kuncze Gábor beszámolója a BIKT Társaság 2018. évi tevékenységéről és BIKT anyagi helyzetéről.

A BIKT közgyűlése a a BIKT 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót egyhangúlag elfogadta.

 

12. 2019. évi költségvetési tervezet elfogadása, szavazás.

A BIKT közgyűlése egyhangúlag elfogadta a BIKT 2019. évre szóló költségvetési tervezetét.

A BIKT számláján jelenleg 352 000 forint van. Az éves működési költséghez szükséges összeg rendelkezésre áll. Amennyiben a 2019. évben felmerül egyéb költségigény, a BIKT megkeresi az anyagi forrásokat a közgyűlés jóváhagyásával.

 

13. Egyéb hozzászólás, döntést nem igénylő ügyek megvitatása.

A köztársaság állapotáról című rendezvény bejelentése (2019. február 9.)

Javaslat Magyarország rendszerváltásának 30. évfordulója megemlékezésére egy konferencia keretében.

 

A Közgyűlés szükségesnek tartotta az Alapszabály felülvizsgálatát, egy új belépési nyilatkozat kidolgozását, különös tekintettel az adatkezelési szempontokra, valamint etikai kódexszel való kiegészítését. Állást foglalt a tagdíj tekintetében: aktív dolgozóknak évi 5000.-, diákoknak és nyugdíjasoknak évi 2.000.- Ft, ami egyéni adományként túljegyezhető, továbbá a SZJA 1%-ának felajánlására vonatkozó figyelemfelhívást. Támogatta a Társaság honlapjának és Facebook-oldalának korszerűsítését és aktivizálását. Fontosnak tartotta más társadalmi szervezetekkel való kapcsolatok építését és közös rendezvények szervezését.

 

Kelt, Budapest, 2019. január 13.

 

Volosin Hédi

főtitkár, jegyzőkönyvvezető

 

 

Füle Sándor                                                                                      Varga József

bottom of page