top of page
ALAPÍTÓ IRAT

1. Alulírottak, amikor megalapítjuk a Bibó István Társaságot, azt a meggyőződésünket kívánjuk kifejezésre juttatni, hogy Bibó István szellemi örökségére hazánknak ma éppoly szüksége van, mint korábban. A magyar társadalom ma is hordozza az előző történelmi zsákutcákban szerzett torzulásokat, s még nem lábolt ki kelet-európai kisállami nyomorúságából. Bibó István szántszándékkal kerülte az ideológiai rendszerekbe való bezárkózást, de egyértelműen az emberi méltóság és a szabadságban alkotó ember gondolata mellett kötelezte el magát. Személye és életműve ezért időszerű példa.
 

2. A Bibó István Társaság alapítói a pártkötelmektől független, de elveiket nyíltan vállaló, a közélet iránt érdeklődő és ezt jobbítani kívánó értelmiséget szólítják meg. Bocskai Istvánnak Bibó által idézett mondatával: „sem az dialektikához, sem az retorikához nem tudunk, a dolgot őt magát nézzük, csak a mi nemzetünk javát és magunk megmaradását”. Célunk a közbeszéd stílusának és tartalmának megváltoztatása, az ideológiai ketrecekbe nem kényszeríthető lényegre terelni a figyelmet, súlyt adni annak, ami jelenleg súlytalan.
 

3. Noha az elmúlt tíz évben kiépült a Köztársaság intézményrendszere és ezzel párhuzamosan a működő piacgazdaság, úgyszólván minden társadalmi csoport a demokrácia egyre halmozódó deficitjétől szenved. A jelzések szerint a választók majdnem fele nem kíván élni alkotmányos jogával, mert nem hisz a pártoknak, sem abban, hogy sorsát ily módon alakíthatja. Az önkormányzatiság visszaszorulóban, az egyre fásultabb közvélemény-formáló értelmiség megadja magát. Az elmúlt hónapok botránysorozata még inkább eltávolította a magyar társadalmat a közélettől. A magyar demokrácia ezért megint válságban van.
 

4. Mi, a Bibó István Társaság alapítói elsődleges feladatunknak tekintjük a pallérozott és racionálisan érvelő közbeszéd helyreállítását. A józanabb politikai kultúra megteremtése érdekében szorgalmazzuk a nyilvános véleménycserét mindazokkal, akiket aggasztanak a társadalom megosztására, szembefordítására irányuló törekvések, az egyre inkább terjedő durvaság, nyilvános cinizmus és a demokratikus ellensúlyok kiiktatásának kísérlete. A párbeszéd, amelyet a Társaság keretében kezdeményezünk, nem igényli az egyetértést, kivéve abban az egy dologban, hogy közösen vagyunk felelősek ennek az országnak a sorsáért, s hogy a demokrácia tényleges gyakorlása nélkül Magyarország sodródó tárgya lesz a világban végbemenő folyamatoknak és az ellenőrizetlen hatalmi akaratoknak.

Alapító tagok:

bottom of page