top of page
Az elnökség beszámolója a 2022. december 16-i közgyűlésnek

Tisztelt Közgyűlés! Kedves Társasági Tagok!

A legutóbbi közgyűlést 2021. december 16-án tartottuk. Ennek dokumentumait szabályosan benyújtottuk és nagy örömünkre a Fővárosi Törvényszék 2022. április 26-i végzésével változtatás nélkül jóváhagyta (miután egy évvel korábban, 2021. május 22-i végzésével az előző dokumentumok jóváhagyását elutasította). A Törvényszék nemcsak a módosított és korszerűsített alapszabályt fogadta el, hanem végre átvezette a személyi változásokat is, így véget ért az az interregnum, amikor a korábbi tisztségviselők – Kuncze Gábor, Volosin Hédi és Márton László – a törvényszéki nyilvántartás szerint még hivatalban voltak, de a társaság ügyeit a 2019-ben megválasztott, de nem bejegyzett vezetőség vitte.

Az alapszabály mellett a 2020. március 3-i közgyűlés etikai kódexet is elfogadott, mindkettő megtekinthető a honlapon. 2021. folyamán megújítottuk a társaság honlapját (bikt.hu) és a Facebook-on is jelen vagyunk. Még meg kell oldanunk a korábbi sok éves, gazdag programot megörökítő videofelvételek átvitelét az új honlapra.

A társaság vezetőségét jelenleg az elnök, két alelnök (Vörös T. Károly és Ónody-Molnár Dóra) és Tófalvi Zselyke főtitkár alkotja. A mindennapi teendők ellátása mellett idén két vezetőségi ülést is tartottunk, január 24-én és november 17-én, az utóbbit a Tanácsadó Testület tagjaival kibővített formában.

Az előző 2021. évben kényszerűen még nagyobbrészt online eseményeket szerveztünk, de idén végre ismét élő rendezvényekre invitáltuk a Társaság tagjait és az érdeklődőket. A Covid-19 járvány más, a miénkhez hasonló civil szervezetek életébe is beleszólt, megtörte a korábbi lendületet. Megcsappant a személyesen megjelenő érdeklődők száma, időről időre hírek terjedtek szét a járvány visszatéréséről, ezért egyesek óvatosabbak lettek és nem szívesen járnak közösségekbe. Az online előadások általában kevesebb érdeklődőt vonzottak.

A járvány csökkenése nyomán ezen a helyzeten részben úgy próbáltunk segíteni, hogy szövetkeztünk más szervezetekkel és közös rendezvényeket hirdettünk meg. Társaságunk részéről tartalmas együttműködés bontakozott ki a Progress Alapítvánnyal, a CEU Demokrácia Intézettel, az Eötvös Károly Intézettel, a Jászi Oszkár Társasággal, a Nagy Imre Társasággal, az Andrássy Körrel, de volt közös rendezvényünk a Corvina Kiadóval, a XXI. Század Társasággal is. Összesen 10 szervezettel álltunk munkakapcsolatban, amiből kölcsönös előnyöket merítettünk.

A témákat illetően a 2022 tavaszi országgyűlési választások a belpolitikára irányították a figyelmet, a fontos esemény előtt és után ezek a kérdések domináltak. A szerző közreműködésével márciusban egy kerekasztal beszélgetés keretében bemutattuk Fleck Zoltán Rendszerhiba című könyvét. Ezzel kezdődött a Progress Alapítvány „Az összeomlás forgatókönyvei” cím alatt rendezett izgalmas vitasorozata, amire egymással összefogva mozgósítottuk a tagságunkat. A Progress Alapítvánnyal idén nyolc közös rendezvényre került sor olyan címekkel, mint „Az Orbán-rezsim válságának térképe”, „A nagy magyar társadalmi szakadék”, „Ellenzéki perspektívák és magatartásmódok az autoriter rendszerekben”, „Európa elrablása”, vagy „A fiatalok forradalma”.

Foglalkoztunk a magyarországi színjátszás problémáival is és megtartottuk azt a két éve előkészített, de a járvány miatt meghiúsult rendezvényt, amelyen Trianon tanulságait és örökségét beszéltük meg. Rendezvényeinken országosan ismert előadók sorát vonultattuk fel.

A külpolitikában az Ukrajna elleni orosz agresszió volt a fő téma. Ezzel kapcsolatban kerekasztal beszélgetés formájában bemutattuk Sz. Bíró Zoltán könyvét az ukrán válságról és a putyini Oroszországról és Mitrovits Miklós könyvét a magyar-lengyel feszültségről. Az ukrajnai háború drámai mindennapjairól és a magyar-ukrán kapcsolatokról közvetlen és személyes tájékoztatást kaphattunk a távozó nagykövet, Ljubov Nepop tolmácsolásában, akinek Rácz András volt a beszélgető partnere.

A partner szerveztek bővülő körének köszönhetően változatos helyszínekre invitáltuk a tagságot, összesen nyolc helyszínen tartottunk rendezvényeket, szerepelt köztük a CEU, a Belvárosi Szabadegyetem, a Villányi úti Konferenciaközpont, a Radnóti Miklós Művelődési Központ és a Haris-park is.

Társaságunk egyik alapvető célja névadónk, Bibó István szellemi örökségének gondozása. E cél jegyében általában keressük a kapcsolatot mindazokkal a szervezetekkel és intézményekkel, amelyek az ő nevét viselik és politikai hagyatékát ápolják. Idén fölvettük kapcsolatot az ELTE Bibó István Szakkollégiumával és közös rendezvényt is tervezünk velük. Holnapután „párbeszéd-fát” ültetünk a Budapest II. kerületi Bibó-parkban, a Bimbó úton a kerület polgármesterével együtt.

A 2023. év programjáról megbeszélést folytattunk a Tanácsadó Testület tagjaival együtt. Számtalan ötletet jegyeztünk fel és javasoljuk, hogy ezekről a Közgyűlés folytasson eszmecserét. A lehetséges témák közül néhány: a sajtószabadság helyzete, választási magatartás, diáktüntetések és a pedagógusok helyzete, az egészségügy állapota, „klímaszorongás”, az UNICEF tevékenysége Magyarországon, az egyházak működése, geopolitikai átrendeződés az orosz-ukrán háború nyomán, az EU jogállamisági feltételeinek érvényesítése, a populista politika térhódítása a világban, Bibó István „jövendölései” a mai események tükrében. Arról is essék szó, hogy ki melyik program szervezésében tudna részt vállalni.

Miután a Fővárosi Törvényszék jóváhagyta és átvezette a Társaság vezetésében történt változásokat, lehetővé vált új bankszámla nyitása, amit megtettünk (CIB 10700024-73906397-51100005). Folyamatban van a korábbi bankszámláról (KHB 10402135-50526572-57561002) az ott elhelyezett összeg (kb. 600.000.-) átvezetése, amiből jövőbeni kiadásokat tudnánk fedezni. Az idei folyó kiadások egyes események video felvételeivel és a honlap működésével kapcsolatosak, ezeket egyrészt a rendezvények bevételeiből, másrészt egyéni adományokból fedeztük. A rendezvények helyszíneit általában térítésmentesen szereztük.

Tagságunk állományát is ideje felfrissíteni. A meghívókat mintegy 300 címre küldjük ki email-en, emellett a híreinket és az eseményeket a Társaság honlapján és a Facebook-on is közzé tesszük. A rendezvényeken 20-50 fő közötti létszám szokott megjelenni. A más szervezetekkel közösen szervezett programok bővítették a résztvevők körét.

Az elmúlt két évben a Covid járvány miatt lecsökkent az aktivitásunk és részben online programokra kényszerültünk, ezért a vezetőség úgy döntött, hogy nem kérünk tagdíjat, amit a közgyűlés is megerősített. Most azonban ismét teljes fordulatszámmal működünk, így indokolt a korábban elhatározott szerény tagdíjat (évi 5000 Ft, tanulóknak és nyugdíjasoknak 2000) bekérni. Ezzel egyidőben az is tisztázható, hogy ki kíván a társaság tagja maradni és ki elégszik meg a rendezvényekről szóló értesítésekkel. A rendes tagokat az alapszabály szerint bizonyos előjogok illetik meg, a közgyűlésen való részvételen túl pl. a korlátozott létszámú rendezvényeken való regisztrációs elsőbbség. Fontos lenne a tagság fiatalítása is.

A kibővített vezetőség megtárgyalta a 2022. évi Bibó István Demokrácia Díj odaítélését. Számos név merült fel, majd kettő közül szavazással választottuk ki a díjazottat: a javasolt személy Törley Katalin tanár, az oktatás színvonalával és demokratizmusával kapcsolatos kemény kiállásáért. Megkeressük őt és megkérdezzük, hogy elfogadja-e a díjat. Ha igen, akkor felkérjük a laudálót és egyik rendezvényünkhöz kapcsolódva előkészítjük a díjátadást.

Balázs Péter elnök beszámolója
a BIKT 2021. december 16-i közgyűlése számára

Legutóbbi rendes éves közgyűlésünket 2020. március 3-án tartottuk. A közgyűlés elfogadta a 2019. évről szóló beszámolót és jóváhagyta az alapszabály módosításait. A módosított alapszabályt ismételten benyújtottuk a Fővárosi Törvényszékhez, amely azt néhány kisebb formai kifogásra hivatkozva 2020. május 20-i végzésével ismételten elutasította. Ezután az alapszabályt a Magyar Ügyvédi Iroda tevékeny közreműködésével korrigáltuk és ma ismételten a közgyűlés elé terjesztjük jóváhagyásra (a tervezetet a közgyűlés előtt egy héttel kitettük a honlapra).

 

Társaságunk életét – más egyesületekhez hasonlóan – a múlt év tavaszától meghatározó módon befolyásolta a változó, időnként súlyos járványhelyzet. Az első korlátozó intézkedések bevezetése nyomán 2020. március közepén a társadalmi élet is országszerte leállt. A 2020. március 23-ra megszervezett és meghirdetett évértékelőt kénytelenek voltunk az utolsó pillanatban lemondani, pedig Bozóki András, Király Júlia és Schein Gábor készen álltak arra, hogy a szokásos módon látleletet adjanak a köztársaság állapotáról. Ugyanezen alkalommal készültünk a Bibó István Demokrácia Díj ünnepélyes átadására. Előrehaladott állapotban volt a májusi rendezvény is, amely Trianon 100 éves fordulójáról szólt volna, egyebek között Markó Béla is elfogadta a meghívásunkat.

 

Mintegy féléves általános bénultság után, 2021. január 12-én online összeült a BIKT Tanácsadó Testülete és értékeltük a helyzetet. Minthogy hagyományos formájú, élő rendezvényekre nem volt lehetőség, mérlegeltük az online mód előnyeit és hátrányait. A többség amellett volt, hogy más egyesületekhez hasonlóan próbálkozzunk meg az online műfajjal, esetleg a kerekasztal- vagy stúdió beszélgetéseket személyes jelenléttel, élőben tartsuk és ezeket közvetítsük online.

 

Ennek megfelelően 2021. március 4-én Bibó István szellemi örökségének ápolásáról online kerekasztalt tartottunk, amelyen 35 fő vett részt közvetlenül, de a video-felvételt utólag a honlapon is meg lehet tekinteni. Az elhangzott színvonalas előadásokat a Jelen c. hetilap is közölte. Azután online klubbeszélgetéseket szerveztünk, amelyek kisszámú, de lelkes közönséget vonzottak. Április 8-án „Tovább él-e a Trumpizmus? A politikusi alkalmasság nemzetbiztonsági kockázatai” címmel Matus János nyugalmazott egyetemi tanár és Szenes Zoltán, a Magyar Hadtudományi Társaság elnöke tartott előadást (közvetlen létszám 28 fő), erről is jelent meg beszámoló a Jelen c. hetilapban. Június 23-án „Az oktatás állapota Magyarországon” volt az online klub-beszélgetés témája, Radó Péter oktatáskutató és Ónody-Molnár Dóra részvételével (közvetlen létszám 16 fő). Tapasztalhattuk, hogy bármily érdekes és aktuális témát tűzünk is napirendre, a képernyős műfaj messze nem vonz akkora közönséget, mint az élő előadások és viták.

 

A tavaszi fertőzéshullám elmúltával 2021 nyarától azonban szabadabbá vált a mindennapi mozgás, ismét megnyílt a lehetőség élő rendezvények tartására. Hozzáláttunk a szervezéshez és 2021. október 10-én végre élőben megtarthattuk az előző évben elmaradt értékelést „A köztársaság állapotáról”. Szűcs Zoltán Gábor a politika, Király Júlia a gazdaság és Schein Gábor a kultúra szemszögéből elemezte az ország állapotát. Parászka Boróka is átvehette a 2020. évi Bibó István Demokrácia Díjat, a méltatást az előző évi kitűntetett, Vásárhelyi Mária tartotta, laudációja szövegét az Élet és Irodalom c. hetilap is közölte.

 

Még mielőtt beleélhettük volna magunkat a szabadabb mozgás örömébe, ismét meredeken emelkedni kezdett a Covid-19 fertőzések száma. A Haris-Park nem vállalkozott nagyobb létszámú rendezvények fogadására, holott előkészületben volt egy izgalmas panel-beszélgetés az előválasztás tanulságairól és eredményéről. Úgy tűnik, hogy egyelőre 2022-re is csak online eseményeket tervezhetünk, esetleg kislétszámú hibrid bázissal.

Az erősen korlátozó körülmények közepette foglalkoztunk a társaság honlapjának megújításával. Új domain nevet béreltünk, a társaság honlapja immár a www.bikt.hu cím alatt található. Email címünk is megújult: bikt2021@gmail.com. Ezek által a tagsággal is könnyebbé vált a kölcsönös kommunikáció.

 

Anyagainkat, meghívóinkat jelenleg mintegy 300 címre küldjük ki, ezen a listán mind a tagként nyilvántartott személyek, mind az érdeklődők szerepelnek. Az alapszabály szerint az lehet tag, „aki egyetért az egyesület céljaival és célkitűzéseit anyagilag támogatja”. A 2019. évi közgyűlés a rendes tagoknak évi 5000, nyugdíjasok és tanulók számára évi 2000 Ft tagdíjat állapított meg. Ennek beszedésétől azonban eltekintettünk, mivel az adott különleges körülmények között a társaság nem tud olyan aktivitást kifejteni, amit a tagság joggal elvárhatna, továbbá úgyszintén a járványügyi korlátok miatt a kiadásaink is csekélyebbek. A Haris-Park kitűnő helyszínét természetbeni adományként ingyen vehettük igénybe. Az elmúlt időszakban a tagság önkéntes alapon, az egyes élő rendezvények alkalmával támogatta az egyesület célkitűzéseit. Ebből fizettük a video közvetítés és felvétel költségeit, valamint a honlappal kapcsolatos kiadásokat, a különbözetet egyéni adományok fedezték. A részletes pénzügyi beszámolót a megfelelő napirendi pont alatt ismertetjük.

A 2019. évi közgyűlés anyaga nem került benyújtásra a hatósághoz, így a személyi változás bejegyzése sem történhetett meg. A 2020. évi közgyűlés anyagait rendben benyújtottuk, azonban azt az alapszabállyal együtt a Fővárosi Törvényszék formai okokra hivatkozva elutasította. Ily módon a társaság vezetésében beállott változások sem szerepelnek a hatósági nyilvántartásban. A szervezet képviselői az adatlap szerint: Márton László, Kuncze Gábor és Volosin Hédi, holott a társaság 2019-ben hároméves időtartamra elnökké választotta Balázs Pétert, 2020-ban pedig főtitkárnak ugyancsak hároméves időtartamra Tófalvi Zselykét. A mai közgyűlésen kérjük ezeknek a korábbi választásoknak az ismételt megerősítését. Javasoljuk továbbá, hogy töltsük be az alapszabályban szereplő két alelnöki posztot, a választásra külön napirendi pont alatt kerül sor.

A programokat illetően a társaság Tanácsadó Testülete korábban is ontotta az ötleteket, a rendezvények témáinak meghatározásánál inkább a választás okozott fejtörést. Most sem volnánk híján a témáknak, hiszen a hazai politikai, gazdasági és kulturális élet bővelkedik eseményekben, főleg a közelgő országgyűlési választásokkal összefüggésben, és a nemzetközi környezet is tele van izgalmas fejleményekkel: az új amerikai adminisztráció, a kínai kihívások, a háromszínű német szövetségi kormány, a jövő évi francia elnökválasztás stb. Kérdés, mit és hogyan dolgozzunk fel 2022-ben online csatornákba szorítva, illetve milyen egyéb módon és területeken lehetne aktív a Bibó István Közéleti Társaság, hogy a különleges körülményekhez igazodva is valóra váltsa az alapszabályban lefektetett célkitűzéseket?

Beszámoló a BIKT 2020. március 3-i közgyűlése számára

Legutóbbi rendes éves közgyűlésünket 2019. január 13-án tartottuk. A közgyűlés elfogadta a 2018. évi beszámolót és a 2019. évi költségvetési tervezetet, engem elnöknek, Volosin Hédit pedig főtitkárnak megválasztotta. Szükségesnek tartotta az Alapszabály felülvizsgálatát, etikai kódexszel való kiegészítését, valamint egy új belépési nyilatkozat kidolgozását, különös tekintettel az adatkezelési szempontokra. Állást foglalt a tagdíj tekintetében: aktív dolgozóknak évi 5000, diákoknak és nyugdíjasoknak évi 2.000 Ft, ami egyéni adományként túljegyezhető, továbbá a SZJA 1%-ának felajánlására vonatkozó figyelemfelhívást. Támogatta a Társaság honlapjának és Facebook-oldalának korszerűsítését és aktivizálását. Fontosnak tartotta más társadalmi szervezetekkel való kapcsolatok építését és közös rendezvények szervezését.

Nagy múltú, színvonalasan vezetett társaságot örököltem és lelkesen láttam munkához. 2019 folyamán a társaság a következő eseményeket rendezte:

Február 9-én megtartottuk a szokásos évértékelő konferenciát „A köztársaság állapotáról”, amelyen Balázs Péter, a társaság új elnöke, Vörös Imre korábbi alkotmánybíró és Péterffy Gergely József Attila-díjas író szólalt fel és Molnár Áron (noÁr) színművész adott műsort.

Március 17-ére mozgósítottuk tagságunkat az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet „Legyen Köztársaság!” című fesztiváljára, amelynek programjához előadással is hozzájárultunk.

Május 10-én tiszteletadó megemlékezést tartottunk társaságunk névadója, Bibó István halálának 40. évfordulója alkalmával, más szervezetekkel – a Göncz Árpád Alapítvánnyal, a Nagy Imre Alapítvánnyal és az 1956-os Intézet Alapítvánnyal – együtt.

Május 31-én az Európai Parlament volt rendezvényünk témája, az újjáválasztott uniós intézmény politikai kilátásairól Bajnai Gordon volt miniszterelnök, Göncz Kinga, az EP volt képviselője és volt külügyminiszter és Donáth Anna, a Momentum EP-képviselője beszélt.

Július 4-én a holokauszt emlékének adóztunk a Holokauszt Emlékközpontban tett közös látogatással, a központot Kovács Tamás, az intézmény igazgatója mutatta be, a múzeum gyűjteményét Jakab Attila történész ismertette.

Szeptember 10-én „Határnyitás, rendszerváltozás – Politikai emlékezet és valóság” címmel megemlékeztünk az 1989-es események 30. évfordulójáról Németh Miklós volt miniszterelnök, Jeszenszky Géza, az MDF Külügyi Bizottságának akkori elnöke, volt külügyminiszter és Hegedűs István, a Fidesz akkori vezetőségi tagja közreműködésével.

Az októberi önkormányzati választások után meghívtuk Karácsony Gergelyt, Budapest főváros új főpolgármesterét, erre a rendezvényre azonban egyeztetési okokból már csak 2020 januárjában kerülhetett sor.

Rendszeresen felhívtuk a figyelmet a velünk hasonló célokat követő társaságok és intézetek érdekes programjaira és nekik is figyelmükbe ajánlottuk a Bibó Társaság rendezvényeit.

A Bibó István Demokrácia Díjat 2019-ben Vásárhelyi Mária kapta, a díjat megtestesítő szobrot a február 9-i évértékelő rendezvényen adtuk át.

Sok tervem volt, a válogatásban segített a tanácsadó testület, amely időközben részben megújult. Ugyanakkor a személyi változások bírósági bejegyzése és új bankszámla nyitása nem haladt előre, mivel a közgyűlési jegyzőkönyv benyújtása az előírt 60 napos határidőn belül nem történt meg, ezért a tavalyi határozatokat a mostani közgyűlésen ismételt szavazással meg kell erősíteni.

Az alapszabályt korszerűsítettük és etikai kódexszel is kiegészítettük, a megújult szöveg készen áll arra, hogy közgyűlési jóváhagyás után a bíróságra benyújtsuk. Következő szervezeti feladatunk a tagnyilvántartás megújítása és a tagdíjak beszedése, ehhez elkészült az új belépési nyilatkozat, amely az adatkezelési szempontokat is figyelembe veszi.

A társaság Facebook oldalát aktivizáltuk és folyamatosan elláttuk anyagokkal, a honlap korszerűsítése és az előírt dokumentumokkal való feltöltése előrehaladott állapotban van.

Rendezvényeinkhez a kitűnő helyszínt a Haris Parkban 2019-ben a tulajdonos támogatásként biztosította, belépti díjat nem szedtünk, a hangosítás, videofelvétel és közvetítés költségeit a begyűjtött önkéntes adományok nagyjából fedezték.

bottom of page