top of page
A TÁRSASÁGRÓL

A Bibó István Közéleti Társaság alapítói 2000-ben a következő célt tűzték maguk elé:

„Mi, a Bibó István Társaság alapítói elsődleges feladatunknak tekintjük a pallérozott és racionálisan érvelő közbeszéd helyreállítását. A józanabb politikai kultúra megteremtése érdekében szorgalmazzuk a nyilvános véleménycserét mindazokkal, akiket aggasztanak a társadalom megosztására, szembefordítására irányuló törekvések, az egyre inkább terjedő durvaság, nyilvános cinizmus és a demokratikus ellensúlyok kiiktatásának kísérlete. A párbeszéd, amelyet a Társaság keretében kezdeményezünk, nem igényli az egyetértést, kivéve abban az egy dologban, hogy közösen vagyunk felelősek ennek az országnak a sorsáért, s hogy a demokrácia tényleges gyakorlása nélkül Magyarország sodródó tárgya lesz a világban végbemenő folyamatoknak és az ellenőrizetlen hatalmi akaratoknak.”

A nagy múltú Társaság tevékenysége és rendezvényei két évtized múltán is ezeket a célokat szolgálják. Az Alapszabály szerint:

„Az egyesület célja Bibó István szellemi örökségének, hagyatékának, síremlékének, szobor- és más formájú emlékhelyeinek ápolása és terjesztése, múzeumi jellegű emlékhely kialakítása és működtetése; a demokratikus politikai kultúra, a higgadt, udvarias és racionális politikai párbeszéd kialakítása, e célok érdekében minden kommunikációs eszköz felhasználása.”

A társaság tagsága önkéntes, a jelentkezési lap a Belépési nyilatkozat cím alatt található.

ELNÖKI ÜZENET
Balazs_Peter_edited.jpg

 

 

Kedves Társasági Tagok, Barátaink és Érdeklődők!

Nehéz évet zártunk Szilveszterkor. Idehaza a tavaszi országgyűlési választás volt a legfontosabb esemény. Ismét bebizonyosodott, hogy a hatalom birtokosait az általuk átszabott választási rendben szinte lehetetlen leváltani. Az ellenzéki összefogás kudarca is számos politikai tanulsággal szolgált. Az elmúlt évtized rossz kormányzásának következményeit Társaságunk rendezvényein elemeztük, a közoktatás helyzetétől a növekvő társadalmi szakadékig sok aspektusát világítottuk meg kitűnő meghívott szakértők segítségével.

A külvilágban a 2022-es évet az Ukrajna elleni nyílt orosz háború teszi emlékezetessé. Az agresszió immár nyolc éve folyt, de még a Krím elrablása sem ütötte át a nyugati szövetségi rendszer ingerküszöbét. Márpedig Oroszország – a Biztonsági Tanács egyik állandó tagja – provokatív akciói forrongó világrendünk alapjait, az ENSZ normáit kérdőjelezik meg. A februári frontális támadásra azonban megmozdult és összezárt mind a NATO, mind az EU.

Ukrajna a nyugati értékrendet védelmezi a keleti szomszédjánál uralkodó despotizmussal szemben. Nem közömbös számunkra, hogy az ukrán hadseregben sok száz kárpátaljai magyar férfi harcol szülőföldje biztonságáért és szabadságáért. Ennek ellenére a magyar kormány az orosz agresszor propagandáját visszhangozza, amivel rombolja a kisebbségi magyarok érdekérvényesítésének esélyeit. A helyzetről a távozó ukrán nagykövet asszony adott részletes tájékoztatást.

Társaságunk élete a Covid járvány visszaszorulásával megélénkült. Viszonzásra talált az a törekvésünk, hogy fogjunk össze a hasonló célú egyesületekkel, közös rendezvényekkel és egymás programjainak népszerűsítésével bővítsük hatókörünket és növeljük a hallgatóságot. A Progress Alapítvány, a CEU Demokrácia Intézet, a Belvárosi Szabadegyetem, az Eötvös Károly Intézet és mások segítették a tevékenységünket, cserébe mi is támogattuk a munkájukat.

A Fővárosi Törvényszék áprilisban jóváhagyta az előző, 2021. decemberi közgyűlésünk határozatait. Ezzel megszűnt az a kétéves jogi interregnum, amikor már a 2019-ben megválasztott új vezetőség vitte az ügyeket, de a korábbi vezetőség volt formálisan hivatalban. Társaságunk több tekintetben megújult, korszerűsítettük az Alapszabályt, működik a honlap.

2022 decemberében megtartottuk az éves közgyűlést, ennek anyaga a honlapon megtekinthető. A közgyűlés döntései szerint 2023-ban is a hazai és a nemzetközi helyzet fontos fejleményeire reagáló rendezvényeket tervezünk, folytatva a szoros együttműködést más egyesületekkel. Tagságunkat frissíteni és stabilizálni kívánjuk, egyrészt a tagsági viszony megerősítésével, másrészt szerény tagdíj befizetésével, hogy programjainkat finanszírozni tudjuk. Önkéntes anyagi támogatókra is nagy szükségünk van.

2023 idehaza politikai átmenet lesz, megkezdődik a 2024-es önkormányzati és Európai parlamenti választásokra való felkészülés. A hatalom ravaszul összevonta az országos szint alatti és feletti két választást, ami nehéz kihívás mind a politikai pártok, mind a választók számára. A külvilágban mindenki az orosz-ukrán háború fejleményeire figyel, tavasszal már látni fogjuk, hogy melyik fél milyen állapotban és milyen tartalékokkal vészelte át a kemény ukrajnai telet.

A Bibó István Közéleti Táraság minden tagjának, barátjának és támogatójának jó egészséget és biztonságos új évet kívánok!

Budapest, 2023. január

Balázs Péter elnök

bottom of page