top of page

Meghívó Közgyűlésre


Meghívó


A Bibó István Közélet Társaság elnöksége összehívja a Társaság Közgyűlését

2023. december 7-én, csütörtökön 16 órára

Helyszín: V. Deák Ferenc utca 21.


Napirend

1. Határozatképesség megállapítása; a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása

2. A napirend elfogadása

3. Döntés arról, hogy a közgyűlésről hangfelvétel készülhessen

4. Beszámoló a Bibó István Közéleti Társaság tevékenységéről a 2022. december 14-i közgyűlés óta, a beszámoló elfogadása

5. Közhasznúsági jelentés előterjesztése és elfogadása

6. Pénzügyi beszámoló előterjesztése és elfogadása

7. Tervek, javaslatok 2024-re

8. A 2023. évi Bibó István Demokrácia Díj odaítélése


A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több mint 50%-a megjelent. Szavazásra jogosultak mindazok, akik tagságukat megújították és a 2023. évi tagdíjat befizették, valamint a Társaság alapító tagjai és korábbi tisztségviselői.


Ha a meghirdetett közgyűlés határozatképtelen, akkor a megismételt közgyűlést azonos napirenddel és helyszínen 16.30-kor tartjuk. A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.

Kérjük, hogy részvételi szándékát 2023. november 30-ig jelezze a

Comments


bottom of page