top of page

Meghívó közgyűlésreA Bibó István Közéleti Társaság elnöksége összehívja a Társaság Közgyűlését

2022. december 14., szerda 15 órára

Helyszín: Vízivárosi Közösségi Tér, Margit körút 62.

(A helyiség a Széna tér és a Mechwart liget között, az utcáról nyílik)


Napirend

1. Határozatképesség megállapítása; a levezető elnök,

jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása

2. A napirend elfogadása

3. Döntés arról, hogy a közgyűlésről hangfelvétel készülhessen

4. Beszámoló a Bibó István Közéleti Társaság tevékenységéről

a 2021. december 16-i közgyűlés óta, a beszámoló elfogadása

5. Közhasznúsági jelentés előterjesztése és elfogadása

6. Pénzügyi beszámoló előterjesztése és elfogadása

7. Tervek, javaslatok 2023-ra

8. A 2022. évi Bibó István Demokrácia Díj odaítélése


A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több mint 50%-a megjelent. Ha a meghirdetett közgyűlés határozatképtelen, akkor a megismételt közgyűlést azonos napirenddel és helyszínen 15.30-kor tartjuk. A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.


Kérjük, hogy részvételi szándékát 2022. december 12-ig jelezze a

Comentarios


bottom of page