top of page

Meghívó a Bibó István Közéleti Társaság éves közgyűlésére

Frissítve: 2021. ápr. 6.2020. március 3. 15 óra Mozsár Kávéház (VI. Nagymező u. 21.) Napirend 

  1. Határozatképesség megállapítása; a levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása 

  2. A napirend elfogadása 

  3. Döntés arról, hogy a közgyűlésről hangfelvétel készülhessen 

  4. Beszámoló a Bibó István Közéleti Társaság 2019. évi tevékenységéről, a beszámoló elfogadása 

  5. Közhasznúsági jelentés előterjesztése és elfogadása 

  6. Pénzügyi beszámoló előterjesztése és elfogadása 

  7. A 2019. január 13-i közgyűlés határozatainak megerősítése, elnök és főtitkár választás 

  8. Módosított Alapszabály és etikai kódex elfogadása (a tervezetek a társaság honlapján megtekinthetők) 

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több mint 50%-a megjelent. Ha a meghirdetett közgyűlés határozatképtelen, akkor a megismételt közgyűlést azonos napirenddel és helyszínen 15.30-kor tartjuk. A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. Kérjük, hogy részvételi szándékát 2020. február 29-ig jelezze a bibotarsasag@gmail.com címen. Budapest, 2020. február 15.

תגובות


bottom of page