top of page

Meghívó a Bibó István Közéleti Társaság éves közgyűlésére

Frissítve: 2022. jan. 17.


2021. december 16. 15 óra

Haris-Park (II. Marczibányi tér 6-7.)Napirend


  1. Határozatképesség megállapítása; a levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása

  2. A napirend elfogadása

  3. Döntés arról, hogy a közgyűlésről hangfelvétel készülhessen

  4. Beszámoló a Bibó István Közéleti Társaság tevékenységéről a 2020. március 3-i közgyűlés óta, a beszámoló elfogadása

  5. Közhasznúsági jelentés előterjesztése és elfogadása

  6. Pénzügyi beszámoló előterjesztése és elfogadása

  7. A 2020. március 3-i közgyűlés határozatainak megerősítése, alelnökök választása

  8. Módosított Alapszabály és etikai kódex elfogadása (a tervezetek a társaság honlapján megtekinthetők)


A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több mint 50%-a megjelent. Ha a meghirdetett közgyűlés határozatképtelen, akkor a megismételt közgyűlést azonos napirenddel és helyszínen 15.30-kor tartjuk. A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.


A közgyűléshez online is lehet csatlakozni a következő linken:


Kérjük, hogy részvételi szándékát 2021. december 14-ig jelezze a bibotarsasag@gmail.com címen.


Budapest, 2021. december 1.

Comments


bottom of page