top of page

Könyv- és sajtóajánló


Bibó István a XX. századi magyar politikai gondolkodás egyedülálló alakja. Elemzéseit a bennük komplex  módon érvényesülő történeti, jogtudományi, politikai, etikai, szociológiai és szociálpszichológiai szemlélet teszi páratlanná. A „bibói” szellemiség titkát mégis kétdolog adja: az egyedülálló intellektuális és az egyedülálló morális minőség - s a kettő elválaszthatatlan egysége.     A gondolkodását átható keresztyén - egyben polgári és demokrata - moralitás tudniillik cselekvési parancsként is szolgált Bibó számára. Ez emelte őt bizonyos helyzetekben magától értetődő természetességgel a hétköznapok szintje fölé, s tette olyan erkölcsi fenoménná, akinek a példáját honfitársai nemigen követhették ugyan, ám az mégis örök érvényűvé vált a nemzet számára.     Érdemen felüli megtiszteltetés volt számomra elkészíteni ezt a válogatást, amelyből mindenki számára kiderülhet: Bibó legfontosabb gondolatai ma időszerűbbek, mint valaha. (Debreczeni József )     A Bibó Társaság kedvezményesen 2000 Ft-ért kínálja a kötetet. A vásárlók e-mailben igényelhetnek sárga csekket vagy a 10402135-50526572-57561002-es K&H számlaszámra fizethetnek. A kötetet postán küldi ki a társaság.     Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy ők ingyenes példányt kapnak postai úton az éves tagsági díj befizetésekor a sárga csekken ill. befizetési pénztárbizonylaton feltüntetett címre. Figyelmükbe ajánljuk a következő írást: Sándor Iván: A Bibó utáni korszak új kérdései, Élet és irodalom, 2011. november 4.

Friss bejegyzések

Az összes megtekintése

MEGHÍVÓ

A Bibó István Közéleti Társaság 2011. december 9-én, pénteken 16 órakor nyilvános vitaestet rendez a Pallas Páholyban (Budapest, V. ker. Alkotmány u. 15.). Az autokratikus demokrácia Vendégek: Gombár

Comments


bottom of page